HC International Clinic

Anesteziyoloji

Anestezi, AN(olumsuzluk) eki ve ESTEZİ (duyu, his) sözcüğünden oluşur ve duyarsızlık ve hissizlik demektir. Halk arasında narkoz diye de bilinen anestezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Doktoru tarafından uygulanmaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde, ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını ve bu süreci hatırlamamasını sağlayan tıbbi uygulamaların bütünüdür.

HC International Clinic

Radyoloji

Merkezimizde direkt radyografiler, ultrason ve doppler ultrason tetkikleri, mammografi ve ultrason kılavuzluğunda girişimsel işlemler yapılmaktadır. Ultrason günümüzde hemen hemen ilk başvurulan, kolay, ucuz bir görüntüleme yöntemidir. Klinisyenlerin tanıda büyük oranda yararlandıkları ultrason ile tükürük bezleri, tiroit, meme, karın bölgesi içi dolu organları, mesane, prostat ve çevre yumuşak dokulardaki birçok hastalık ve oluşumun tanısı başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

HC International Clinic

Radyoloji

Merkezimizde direkt radyografiler, ultrason ve doppler ultrason tetkikleri, mammografi ve ultrason kılavuzluğunda girişimsel işlemler yapılmaktadır. Ultrason günümüzde hemen hemen ilk başvurulan, kolay, ucuz bir görüntüleme yöntemidir. Klinisyenlerin tanıda büyük oranda yararlandıkları ultrason ile tükürük bezleri, tiroit, meme, karın bölgesi içi dolu organları, mesane, prostat ve çevre yumuşak dokulardaki birçok hastalık ve oluşumun tanısı başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

HC International Clinic

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Plastik Cerrahi, Yunanca “plastikos” sözcüğünden türemiş ve “form değiştiren” anlamını taşı-makta ise de, bugünkü uygulamalarımızda yalnızca form değişikliği değil, kaybedilmiş fonksi-yonların kazandırılması da büyük bir ağırlık taşımaktadır.

Bu nedenle, bilim dalının adı, “yeniden yapılandıran” yani rekonstrüktif kelimesini de bünyesinde barındırmaktadır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi genel olarak iki ana alanı içermektedir:

1. Rekonstrüktif cerrahi: Mikrocerrahi tekniklerin de yardımıyla, travma ve hastalıklar sonrasında oluşmuş olan doku eksikliklerinin, fonksiyon kayıplarının ve görünüş bozukluklarının düzeltilmesini amaçlayan cerrahi girişimlerin ve tedavi yöntemlerinin bütünü olarak tanımlanabilir.

Bu, Dudak ve/veya damak yarığı gibi doğumsal bir anomalisi olan bir bebek olabileceği gibi, trafik kazası sonrasında yüz kırıkları ile başvuran bir genç erişkin veya deri kanseri teşhisi konulmuş ileri yaşta bir hasta olabilmektedir.

Rekonstrüktif cerrahi, travma, hastalık, kanser, enfeksiyon, doğmalık veya gelişimsel anomaliler, yanıklar gibi etkenler sonrasında ortaya çıkmış olan ve vücuda yabancı olan anormal dokuların veya doku eksikliklerinin varlığıyla uğraşmaktadır.

Amacı, çoğunlukla bu durumların yol açtığı işlev kayıplarını gidermek olsa da, beden görünümünü bozan etkenlerin oluşturduğu görsel yıkımı gidermek amacıyla da kullanılmaktadır.

Rekonstrüktif cerrahinin uğraştığı hastalar iki ana kategoride incelenebilir:

Bunlardan ilki doğumsal anomaliler, eksiklikler, fazlalıklar ve işlev bozukluklarıdır.

Örnek olarak, sindaktili olarak adlandırılan yapışık veya perdeli parmakların varlığı, birden çok veya gerekenden az el parmağının varlığı, doğum lekesi olarak adlandırılan damarsal anomaliler, kafatası-yüz iskelet yapısının bozuklukları, dudak ve damak yarıkları (halk dilinde tavşan dudak ve kurt ağzı) verilebilir.

İkinci kategoriye giren hastalarda problem sonradan kazanılmıştır (Edinsel Anomali). Yanık yaraları, deri tümörleri, travmaya bağlı kesiler, yüz ve el bölgesindeki kırıklar,

gelişimsel yapı bozuklukları (kepçe kulak veya düşmeye bağlı burunda şekil bozukluğu gibi) veya yaşlanmaya bağlı değişiklikler edinsel problemlere örnek teşkil ederler.

2. Estetik Cerrahi: Hastanın kendi beden imgesine aykırı bulduğu vücut bölgelerinde görünümü değiştirmek amacıyla yapılan girişimleri içerir. Bu girişimler vücudun normal dokuları üzerinde gerçekleştirilir ve bir hatalığın giderilmesi ile ilgili değildirler. Çoğu kez tamamen bu amaca hizmet etmesine karşın, estetik olarak tanımlanan ameliyatlar tıbbi bir problemi ortadan kaldırmak için de uygulanabilirler. Bu durum için verilebilecek örneklerden birisi; aşırı sırt ağrısı, kollarda uyuşma, meme altlarında mantar enfeksiyonları gibi şikayetleri olan ve bu şikayetleri aşırı büyük meme dokusuna sahip olmasına bağlı olan bir hastada meme küçültme ameliyatı yapılmasıdır.

Estetik cerrahi kapsamı altında en sıklıkla uygulanan cerrahi ve cerrahi olmayan girişimler şu şekilde sıralanabilir:

Nazoplasti (Rinoplasti): Burun estetiği

Otoplasti: Kulak estetiği. Normalden büyük kulakların küçültülmesi veya kepçe kulak görünümünün ortadan kaldırılması gibi girişimleri içerir.

Blefaroplasti: Göz kapağı estetiği. Alt ve üst göz kapaklarında, yaşla birlikte oluşan kırışıklıkları, sarkmaları ve şişkinleşmeleri gidermek amacıyla uygulanır.

Face-lift (Ritidektomi): Yüz germe ve gençleştirme ameliyatı

Ortognatik cerrahi: Alt ve üst çenelerin geri veya ileri alınması ya da yatay pozisyonlarının değiştirilmesi. Bu ameliyatlar öncesinde, Diş Hekimliği’nin bir ana branşı olan Ortodonti Bölümü’nün bu ameliyatı olacak olan hastaları diş ilişkileri açısından tedavi etmeleri gerekmektedir.

Abdominoplasti: Karın estetiği

Liposuction: Vücuttaki anormal yağ dağılımı (toplanmasına) yönelik olarak yapılan yağ emme işlemi.

Büyültme mammaplasti’si: Meme büyültme ameliyatı

Küçültme mammaplasti’si: Meme küçültme ameliyatı

Mastopeksi: Meme sarkıklıklarını giderme ve meme dikleştirme ameliyatı

Dermabrazyon (zımparalama), kimyasal soyma yöntemleri: Özellikle yüz bölgesindeki kırışıklıkları, lekelenmeleri, sivilceye (akne) bağlı cilt düzensizliklerini azaltmak amacıyla yüz derisinin üst katmanlarının mekanik veya kimyasal bir işlemle soyarak yeni ve sağlıklı deri oluşmasını sağlamak.

Saç Ekim Birimi

Yapılan İşlemler

FUE (Follicular Unit Extraction)
DHI (Direct Hair Implatation)
Sakal ekimi
Bıyık Ekimi
Kaş Ekimi

Direkt Saç Ekimi, DHI (Direct Hair Implant) yöntemiyle konsultan ekibimizle yapılmaktadır. Bu teknikte saç ekimi esnasında özel bir medikal aleti ( bir kalem ile) kullanılarak aynı anda hem kanal açıp hem de ekim yapılır.

HC International Clinic

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme , besin öğelerinin vücuttaki metabolik ve fizyolojik rollerini araştırmaktadır. Diyetetik ise beslenme ile ilgili hastalıkların tedavileri ve hastalık komplikasyonlarının önlenmesi ile ilgilenmektedir.(örn : şeker, gut, kronik böbrek hastalıkları, zayıflık, şişmanlık vb. )

HC International Clinic

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji; mide, bağırsaklar, pankreas, safra kesesi ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavilerini üstlenen bir bilim dalıdır. Tanı ve tedavi yöntemleri arasında endoskopik girişimler önemli bir yer tutar. Merkezimizde obezite tedavisi için yapılan Endoskopik Mide Tedavisi uygulaması güncel tedavi yöntemlerindendir.

HC International Clinic

İç Hastalıkları Polikliniği

İç Hastalıkları Bölümü; erişkin bireylerin iç organlarıyla ilgili hastalıkların tanı, takip ve tedavisini üstlenir. Sindirim sistemi hastalıkları, hipertansiyon, kalp ritim bozukluklarını da içerir.

HC International Clinic

Kadın Doğum Polikliniği

Kadın Doğum Bölümü; kadın hastalıkları, gebelik ve kadının doğurganlığı, menopoz ve osteoporoz gibi durumların takip ve tedavisini üstlenir.

HC International Clinic

Üroloji Polikliniği

Üroloji Bölümü; böbrek ve idrar yolları hastalıkları, üreme sistemi bozuklukları ve üreme organlarının yapısını inceleyen takip ve tedavi eden, cerrahi bir daldır.

HC International Clinic

Endokrinoloji Polikliniği

Endokrinoloji Bölümü; diyabet, guatr gibi hormon hastalıkları ile ilgili bir bölümdür. Hormonlar vücudumuzun ve organlarımızın işleyişini düzenler, aksaklıklarında ortaya çıkacak olumsuzlukların giderilmesini üstlenir.

HC International Clinic

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları bölümü; doğumdan itibaren çocukların aşılanmasını ve gelişimini takip eder, hastalıkları halinde teşhis ve tedavisini üstlenir.

E-Randevu

Randevunuzu hızlıca alabilirsiniz.

Randevu Al

E-Sonuç

Sonuçlarınızı hemen görmek için tıklayın!

Sonucunu Gör

Doktorlarımıza Sorun

Hastalarımızın beklentilerini, konusunda uzmanlaşmış kadromuzla karşılama bilinci ve kaliteli hizmet anlayışı ile hareket eden bir Ankara Hastanesi olan HC International Clinic olarak biz her zaman sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymaktayız.

Hemen sorun

Sağlığınız ile ilgili tüm sorunlarınız için bize ulaşın.