Radyoloji

Merkezimizde direkt radyografiler, ultrason ve doppler ultrason tetkikleri, mammografi ve ultrason kılavuzluğunda girişimsel işlemler yapılmaktadır. Ultrason günümüzde hemen hemen ilk başvurulan, kolay, ucuz bir görüntüleme yöntemidir. Klinisyenlerin tanıda büyük oranda yararlandıkları ultrason ile tükürük bezleri, tiroit, meme, karın bölgesi içi dolu organları, mesane, prostat ve çevre yumuşak dokulardaki birçok hastalık ve oluşumun tanısı başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.