Radyoloji

Teknolojik gelişmeleri takip eden merkezimizde; bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) ile görüntüleme yapılmaktadır. Gerekli görülen hallerde, merkezimizde BT ve MR, anestezi altında da yapılabilmektedir. Bunların yanı sıra, BT enterografi, MR enterografi, sanal kolonoskopi, direkt radyografiler, ultrason ve doppler ultrason tetkikleri, mammografi ile ultrason ve tomografi kılavuzluğunda girişimsel işlemler yapılmaktadır.