Uzm. Dr. Birnur Özkanlı

Radyoloji

GENEL BİLGİLER
Görev Aldığı Kurum
HC International Clinic Cerrahi Tip Merkezi

Görev Aldığı Tıbbi Birimler
Radyoloji

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
HC International Clinic Cerrahi Tıp Merkezi
2020 - , Radyoloji
Maltepe Uzmanlar Tıp Merkezi
2008 - 2009, Uzman Doktor (Yarı Zamanlı)
Hasvak Tıp Merkezi
2006 - 2007, Uzman Doktor (Yarı Zamanlı)
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi
1996 - ,
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi
1993 - 1996, Radyoloji Asistanlığı
Buca SSK Eğitim Hastanesi
1992 - 1993, Radyoloji Asistanlığı
Burdur Verem Savaş Dispanseri
1991 - 1992, Pratisyen Hekim
Nizip Sağlık Meslek Lisesi
1990 - 1991, Pratisyen Hekim
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-mail Adresi
birnurozkanli@gmail.com
Telefon Numarası
(532) 264-4036
EĞİTİM
Ege Üniversitesi
1984 - 1990, Tıp Fakültesi

Burdur Lisesi
1981 - 1984,

Fatih Üniversitesi
1997 - 2005, Uzman Doktor (Yarı Zamanlı)

1. M. Doğan, B.Özkanlı, N. Uzluer, F. Yenicesu, B. Hekimoğlu. Safra Kesesi Karsinomalarının Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi. Karadeniz Tıp Dergisi. 1996;9(1):5
2. M.Doğan, B. Özkanlı, M.Çeliksöz, T. Sarıoğlu, B. Hekimoğlu. Endarterektomi sonrası karotid arterlerin Renkli Doppler US ile değerlendirilmesi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi.
1996;2(3):224
3. B.Özkanlı, M.Doğan. Alt ekstremite venöz sistem trombozlarında Renkli Doppler US’ nin değeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi. 1996;2:191-196
4. B.Özkanlı, M.Gümüş, B.Hekimoğlu, H.Güzel. Otonom tiroid nodüllerinin tedavisinde perkütan etanol enjeksiyonu: 2 yıllık takip sonuçları. Yeni Tıp Dergisi, 2003, Cilt 20, Sayı 4.
5. I.Conkbayır, B. Yanık, BS Ozkanli, B. Hekimoğlu. Color Doppler US evaluation of hand circulation before radial artery harvest for coronary artery bypass grafting, Oct 2003, Tanısal ve girişimsel
radyoloji: Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği Yayın Organı.
6. B.Keyik, Yanık Bahar, S.Bakdık, BS Özkanlı, B.Hekimoğlu. Dİfüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Akut İskemik İnmede Tanı Değeri. Yeni Tıp Dergis.i 2009;26;42-45
7. B.Keyik, B.Yanık, Z. Maraş Özdemir, BS Özkanlı, B. Hekimoğlu. Orta konkanın İntraosseöz Hemanjiomu Yeni Tıp Dergisi, 2009.
8. B.Keyik, B.Yanık, Z.Banu Aydın, BS Özkanlı, B.Hekimoğlu. Penil lenfomanın Radyolojik Görüntüleme Bulguları. Yeni Tıp Dergisi, 2010.
9. Derin ven trombozunda Trombüs içi nonneoplastik neovaskülarizasyon: Doppler US bulguları. H.Çam, I.Conkbayır, BS Özkanlı, B.Yanık. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2012. Poster-459 (ref.1583)
10. Portal hipertansiyonda paraumblikal venin drenaj yolları: Renkli Doppler US bulguları. E.Birgi,I.Conkbayır, B.Yanık, BS Özkanlı. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2012.
11. Innominant çalma fenomeni: Renkli Doppler US bulguları. P.Çeltikci, I.Conkbayır, BS Özkanlı, O.Ergun, T.Akdağ,E.Birgi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013.
12. Böbrek hücreli kanserin pancreas metastazı: Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi bulguları. ES. Güldoğan, I.Conkbayır, BS Özkanlı, N.Ertan, T.Akdağ. 35.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014.
13. Antikoagülan kullanımına bağlı olarak spontan gelişen ve tümörü taklit eden testis hematomu olgusu. I.Conkbayır, H.Çoşkun, A.Turan, BS Özkanlı, O.Ergun. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015.
14. Fonksiyon bozukluğu gösteren hemodiyaliz fistüllerinde sorunu saptama ve tedavinin planlanmasında renkli Doppler US nin yeri. I.Conkbayır, P.Çeltikci, O.Ergun, BS Özkanlı, A.Dolgun. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015