Uzm. Dr. Birnur Özkanlı

GENERAL INFORMATION
Company

Medical Units

WORKING INSTITUTIONS
CONTACT INFORMATION
E-Mail Address
birnurozkanli@gmail.com
Phone Number
(532) 264-4036
EDUCATION

1. M. Doğan, B.Özkanlı, N. Uzluer, F. Yenicesu, B. Hekimoğlu. Safra Kesesi Karsinomalarının Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi. Karadeniz Tıp Dergisi. 1996;9(1):5
2. M.Doğan, B. Özkanlı, M.Çeliksöz, T. Sarıoğlu, B. Hekimoğlu. Endarterektomi sonrası karotid arterlerin Renkli Doppler US ile değerlendirilmesi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi.
1996;2(3):224
3. B.Özkanlı, M.Doğan. Alt ekstremite venöz sistem trombozlarında Renkli Doppler US’ nin değeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi. 1996;2:191-196
4. B.Özkanlı, M.Gümüş, B.Hekimoğlu, H.Güzel. Otonom tiroid nodüllerinin tedavisinde perkütan etanol enjeksiyonu: 2 yıllık takip sonuçları. Yeni Tıp Dergisi, 2003, Cilt 20, Sayı 4.
5. I.Conkbayır, B. Yanık, BS Ozkanli, B. Hekimoğlu. Color Doppler US evaluation of hand circulation before radial artery harvest for coronary artery bypass grafting, Oct 2003, Tanısal ve girişimsel
radyoloji: Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği Yayın Organı.
6. B.Keyik, Yanık Bahar, S.Bakdık, BS Özkanlı, B.Hekimoğlu. Dİfüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Akut İskemik İnmede Tanı Değeri. Yeni Tıp Dergis.i 2009;26;42-45
7. B.Keyik, B.Yanık, Z. Maraş Özdemir, BS Özkanlı, B. Hekimoğlu. Orta konkanın İntraosseöz Hemanjiomu Yeni Tıp Dergisi, 2009.
8. B.Keyik, B.Yanık, Z.Banu Aydın, BS Özkanlı, B.Hekimoğlu. Penil lenfomanın Radyolojik Görüntüleme Bulguları. Yeni Tıp Dergisi, 2010.
9. Derin ven trombozunda Trombüs içi nonneoplastik neovaskülarizasyon: Doppler US bulguları. H.Çam, I.Conkbayır, BS Özkanlı, B.Yanık. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2012. Poster-459 (ref.1583)
10. Portal hipertansiyonda paraumblikal venin drenaj yolları: Renkli Doppler US bulguları. E.Birgi,I.Conkbayır, B.Yanık, BS Özkanlı. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2012.
11. Innominant çalma fenomeni: Renkli Doppler US bulguları. P.Çeltikci, I.Conkbayır, BS Özkanlı, O.Ergun, T.Akdağ,E.Birgi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013.
12. Böbrek hücreli kanserin pancreas metastazı: Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi bulguları. ES. Güldoğan, I.Conkbayır, BS Özkanlı, N.Ertan, T.Akdağ. 35.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014.
13. Antikoagülan kullanımına bağlı olarak spontan gelişen ve tümörü taklit eden testis hematomu olgusu. I.Conkbayır, H.Çoşkun, A.Turan, BS Özkanlı, O.Ergun. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015.
14. Fonksiyon bozukluğu gösteren hemodiyaliz fistüllerinde sorunu saptama ve tedavinin planlanmasında renkli Doppler US nin yeri. I.Conkbayır, P.Çeltikci, O.Ergun, BS Özkanlı, A.Dolgun. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015