Esra Gök, M.D.

Anesthesiology

GENERAL INFORMATION
Company

Medical Units
Anesthesiology

WORKING INSTITUTIONS
CONTACT INFORMATION
AREAS OF INTEREST

Araştırma Alanları: Rejyonel Anestezi, Anestezi Sonrası Hasta Takibi, Hasta Kontrollü Analjezi, Yoğun Bakım

Ulusal ve uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:”22G Quincke ve 26 G Atraucan iğnelerinin başağrısı sıklığına etkilerinin karşılaştırılması”Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası1996

“Sezaryan sonrası intravenöz hasta kontrollü analjezide morfin ve meperidinin karşılaştırılması”Ağrı 1998

“Şaşılık ameliyatı sonrası bulantı kusma sıklığı üzerine propofolün etkisi” Cerrahi tıp Arşivi 1998

“Perianal bölge ameliyatı yapılan hastalarda uygulanan anestezi yöntemlerinin preoperatif ve postoperatif anksiyete ve ağrı düzeyleri üzerine etkisi”Bakırköy Tıp Dergisi 2011

“rhinoorbitoserebral mukormukozisli bir olgu” Yeni Tıp Dergisi 2010

“Madde bağımlısı olgunun yoğun bakımda izlemi” Erciyes Tıp Dergisi 2011

“Cerrahi stres yanıta torakal ve lumbal epidural anestezinin etkileri”

“Girişimsel Radyoloji Kliniğinde peruktan kist hidatik boşaltılması sırasında sedasyon”

“Spinal anestezi yapılan hastalarda sedasyon protokollerinin BIS değerleri ve hemodinamik parametreler üzerine etkisi