Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Reflü
Mide asidinin yemek borusuna doğru geri kaçışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan göğüs kafesinin arkasında yanma, ağza acı-ekşi su gelmesi, ses kısıklığı, öksürük gibi şikayetler oluşturan bir hastalıktır. Gastroözefageal reflü hastalığı ülkemizde erişkinlerde en sık rastlanan kronik hastalıklarından birisidir. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu hastalığın tedavisinde beslenme alışkanlıklarında değişikler yapılması, ideal kiloya gelinmesi faydalı olmakla birlikte ilaç tedavileri önemli yer tutmaktadır.

Ülser
Ülser, mide veya duodenum’un (onikiparmak bağırsağı) mide asidi ve sindirim sıvıları tarafından harabiyeti sonucunda meydana gelen doku kaybıdır. Ülser hastalığı kanama gibi önemli komplikasyonlara sebep olabilir. En önemli risk faktörleri H.pylori isimli, bakteri, non-steroidal anti-inflamatuar türü ağrı kesiciler ve sigaradır. Ülser hastalarında ağrı önemli bir şikayettir. Tedavide mide asit üretimini azaltan ilaçlar kullanılır. Midede yerleşen H.pylori isimli bakteri, ülser hastalığının gelişimine katkıda bulunduğundan tespit edilen hastalarda antibiyotik tedavileri uygulanır.

Hazımsızlık (Dispepsi)
Hazımsızlık (Dispepsi), yemek sonrası dolgunluk hissi, üst batında ağrı/yanma, şişkinlik gibi şikayetlerle karakterizedir. Bu belirtilerden biri veya hepsi aynı anda bulunabilir. Hazımsızlık oldukça yaygın bir sağlık sorunudur. Gastroenterolog tarafından yapılacak tetkikler sonrasında tedavisi planlanmalıdır.

İshal
İshal, süresine göre akut veya kronik ishal olarak iki gruba ayrılmaktadır. İshal şikayetinin çok sayıda sebebi olabilir.Akut ishaller 4 haftadan kısa sürer ve genellikle enfeksiyöz nedenlere bağlı oluşur. 4 haftadan daha uzun süreli ishallere kronik ishal denmektedir ve kronik ishali olan bireyler mutlaka ileri araştırma amacı ile bir gastroenteroloji uzmanına başvurmalıdır. Kronik ishalin birçok nedeni arasında irritabl barsak sendromu , çölyak hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit-Crohn hastalığı), ince bağırsakta aşırı bakteriyel çoğalma, , paraziter enfeksiyonlar, sindirim sistemi kanserleri sayılabilir.

Kabızlık
Yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen ve sık görülen bir sağlık sorunudur. Çok sayıda sebebi olabilir.Dışkılama alışkanlığında yeni bir değişiklik varsa, kilo kaybı, karın ağrısı ve/veya ya dışkılama ile birlikte kan gelmesi durumları görülüyorsa, mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır. Çünkü bu belirtiler kolon kanseri için uyarıcı semptomlar olabilir ve bu olgularda bir gastroenterolog tarafından kolonoskopi yapılması gerekir.

Hemoroidler
Hemoroidler anal kanaldaki toplardamarların genişlemesidir. Bu damarlar genişlediğinde kanama-kaşıntı-ağrı gibi belirtilere neden
olabilir. Uzun süreli kabızlıklarda, hamilelik gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda gelişimi kolaylaşır. Erken evre hemoroidlerde ilaçla tedavi yapılabilirken, daha ileri evrelerde gastroenteroloji uzmanları tarafından rektosigmoidoskopi uygulaması sırasında değişik yöntemlerle tedavisi sağlanabilir. Daha ileri evrelerde cerrahi gerekebilir.

ENDOSKOPİK MİDE TEDAVİSİ

Botulinum toksini   tıpta değişik alanlarda kullanılan bir madde olup  son yıllarda obezite tedavisinde etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır.Midenin  belirlenmiş bölgelerine endoskopik yöntemle uygun miktarlarda uygulanması sonrasında  mide boşalmasında yavaşlama , açlık hormonu salınımının azalması ve sinir uyarılarında oluşan azalma  neticesinde kilo verimine katkıda bulunmaktadır. Besinlerin midede daha uzun süre kalması nedeniyle tokluk  süresi uzar ve daha az gıdayla doygunluk sağlanır.

Mide Operasyonu uygulaması sonrası hastalar  diyet önerilerine dikkat etmelidirler. Diyete  uyum göstermeyen kişilerde istenilen düzeyde kilo  verimi sağlanamayabilir.

Mide operasyonu uygulaması vücut kitle indeksi hesaplamaları sonrasında uygun kişilere önerilmektedir. Endoskopik uygulama  sedasyon altında gerçekleştirilmekte ve yaklaşık 15 dakika sürmektedir. İşlem esnasında ağrı hissedilmez.

İşlem öncesinde mide ve oniki parmak barsağı dikkatle incelenir. Ülser hastalığı olanlarda işlem tedavi sonrasına bırakılır.  Güvenli bir yöntemdir.

Hasta işlem sonrasında  aynı gün içinde hastaneden çıkabilir.  İşlem sonrasında 2. günden itibaren iştahta azalma hissedilmeye başlanır.   Uygulama sonrasında 6. aydan itibaren ihtiyaç duyulduğu takdirde ikinci uygulama yapılabilir.  Belirgin bir yan etkisi olmamakla beraber işlem sonrası nadiren hazımsızlık , bulantı veya şişkinlik görülebilir.

İleri derecede obezitesi olan kişilerde, hamilelerde ve emziren  bayanlarda kullanımı önerilmemektedir.

ENDOSKOPİK MİDE TEDAVİSİ

s

Kolon Kanseri

Kolon kanseri en sık görülen kanserler arasındadır. Yaşla birlikte görülme sıklığı artan kolon kanserlerinin oluşumunda kalın barsak poliplerinin önemli yeri vardır. Kolon poliplerinin bir kısmı zaman içerisinde yapısal değişiklikler göstererek kanser haline gelebilmektedir. Kolon poliplerinin önemli bir kısmında klinik olarak belirti görülmediğinden dolayı tespit edilebilmeleri için ileri tetkikler yapılmalıdır.

Kolon kanserinin  risk faktörleri şunlardır.

 • Aşırı kilolu veya obez olmak
 • Fiziksel olarak aktif olmamak
 • Fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi
 • Alkol Kullanımı
 • Sigara
 • İleri yaş
 • Ailede benzer kanser öyküsü bulunması
 • Bazı Genetik Hastalıklar:
  • Belli genlerdeki değişiklikler kolorektal kanser riskini arttırır. Herediter nonpolipozis kolon kanser (HNPCC) kalıtımsal (genetik) kolorektal kanserin en yaygın tipidir.
  • Familyal adenomatöz polipozis (FAP) kolon ve rektumda kalıtımsal poliplerle karakterize nadir bir durumudur. APC adında özel bir gendeki değişiklikler sonucu olur.
  • Daha önceden kolorektal kanser geçirmiş olmak: Kolorektal kanser öyküsü olan bir kişide tekrar kolorektal kanser gelişebilir.
  • Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı: Bağırsakta adı geçen iltihabi hastalığı olanlarda kolorektal kanser riski artmıştır.

Kolon  kanser taramasında    kolonoskopi ve  gaitada gizli  kan araştırmaları önemli yer tutar. Aile öyküsü olmayan kişilerde  50 yaşından itibaren 5 yılda bir kolonoskopi  ve yıllık  gaitada gizli kan  incelemesi önerilir.  Aile öyküsü olan  kişilerde  ailede ilk  vakanın görüldüğü yaştan 10  yıl önce tarama  testlerine başlanmalıdır. Kolonoskopi kalın barsak ve  ince arsağın son kesimi olan  terminal ileumun endoskopik   yöntemle incelenmesidir. Sedasyonla yapılan bir işlem olduğundan kişiler herhangi bir rahatsızlık  hissetmezler. İşlemden  sonra doktorun uygun  gördüğü   dönemde  hastaneden ayrılabilirler.  Kolonoskopi sırasında  tesbit edilen polipler aynı işlem  sırasında çıkarılarak  kanser  gelişim riski  önlenmiş olur.

sdf

KAPSÜL ENDOSKOPİ

Kapsül endoskopi ucunda mini kamera olan bir kapsülün ağız yoluyla alınarak sindirim sisteminde ilerken aldığı görüntülerin incelenmesi esasına dayanan bir ileri teknoloji yöntemidir. Uygulanması kolay ve güvenilir olan bu yöntemle özellikle ince barsaklar olmak üzere gastrointestinal sistem hastalıklarının teşhisinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Merkezimizde kapsül endoskopi yöntemi uygulanmaktadır.

 

 

 PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) ağızdan beslenemeyen hastalar için besinlerin sindirim kanalına ulaşmasında önemli bir alternatif yol olarak kullanılmaktadır. PEG; hastanın karın ön duvarından mideye ince bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. Genel kural olarak, hastanın besin alımının 2-3 haftayı aşan bir süre nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması bekleniyorsa PEG aracılığı ile beslenme düşünülmelidir. Enteral tüple beslenmenin ilk hedefi vücut ağırlığının daha fazla azalmamasını sağlamak, önemli besin eksikliklerini düzeltmek, vücudun sıvı dengesini sağlamak, büyüme geriliği olan çocuklarda büyümeyi hızlandırmak ve ağızdan yetersiz besin alımı yüzünden hastanın yaşam kalitesindeki bozulmayı durdurmaktır. Bu hedefler göz önüne alındığında, PEG tüp kullanımı çok geniş hasta grubunu kapsamaktadır.

Bu uygulama hangi durum ve hastalıklarda yapılır?

 1. Parkinson hastalığı, amiyotrofik lateral sklerozis (ALS), serebral palsi bulunan hastalarda,
 2. Serebrovasküler inme (felç) ya da kafa travması sonrası yutma güçlüğü, yutamama durumlarında ve beyin tümörü olan hastalarda,
 3. Crohn hastalığı, kistik fibroz, kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde,
 4. Onkolojik bozukluklards (kanser hastalarında)
 5. Nörolojik bozukluklarda (sinir sistemi hastalıklarında)
 6. Diğer klinik durumlar: Uzun koma, politravma, AIDS’te aşırı tükenmişlik, kısa barsak sendromu, rekonstrüktif yüz cerrahisi, …

PEG sistemi kullanımı için bir diğer endikasyon, kronik sindirim sistemi tıkanıklıklarında mide sıvılarının ve ince bağırsaktaki salgıların palyatif drenajıdır. Poliüretan ya da silikon kauçuğundan üretilen modern PEG tüp sistemleri kolay takılır ve iyi tolere edilir.