Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Plastik Cerrahi, Yunanca “plastikos” sözcüğünden türemiş ve “form değiştiren” anlamını taşımakta ise de, bugünkü uygulamalarımızda yalnızca form değişikliği değil, kaybedilmiş fonksiyonların kazandırılması da büyük bir ağırlık taşımaktadır. Bu nedenle, bilim dalının adı, “yeniden yapılandıran” yani rekonstrüktif kelimesini de bünyesinde barındırmaktadır.

Her anlamda iyi ve güzel görünmek günümüz sosyal yaşamında kişinin bir adım önde olmasını sağlayacak unsurlardan birisidir.

Güzellik kavramı, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, toplumdan topluma, hatta kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Yani “ideal”i tanımlamak çok zordur.

Estetik operasyonlar, gerek psikiyatrik gerekse sağlık sorunu olmayan kişilere uygulanır. Kadınların estetik operasyon geçirmek istediği, kendilerinde eksik gördükleri, bozuk gördükleri  anatomik yapıları daha iyi hale getirmek konusundan doğmaktadır. Bunu sorun yapan herkese yardımcı olmak gerekir.

Eğer kişide başka nedenlerle bir mutsuzluk yoksa yaptığınız estetik de bu kişide çok olumlu sonuçlar verdiyse gerçekten o kişiye yeniden hayat vermiş gibi oluyorsunuz. Biliyorsunuz mutluluk insanları sağlıklı kılan bir olgudur. Kişi bu mutluluğu yakaladığı  zaman gülüşü, bakışları, davranışları çevresine olan ilgisi ve çevresiyle olan geçimi de müspet bir hale gelir.

Kişinin sosyal hayatında,  öğrenciyse okulunda, evliyse eşi ve çocuklarıyla ilişkilerinde çok daha mutlu ve başarılı olacağı kesindir.

Başvuran kişinin Estetik işlemi, kendisinin istediğini anlamak önemlidir. Başkasının etkisiyle, eşinin veya ailesinin baskısıyla yaptırılacak bir estetik ameliyat kabul edilemez.

Estetik girişimler ve ameliyatlar, sağlıklı ve daha iyi görünmek için vücutta gerçekleştirmek istenilen değişiklikleri içerir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi hem doğuştan gelen hem de sonradan gerçekleşen estetik, şekil ve fonksiyon bozukluklarının tedavisine yönelik hizmet sunar. Uzman plastik cerrahlar; yüz şekil bozuklukları, bebeklerde yarık dudak ve damaklar, çene ve yüz kemiklerinin şekil bozuklukları, meme estetiği, karın estetiği,  genital organların şekil bozuklukları, operasyonları gibi estetik girişimlerle uğraşırlar.

Estetik Cerrahi:

Burun Estetiği Operasyonları (Nazoplasti, Rinoplasti)

Burun, Yüz şeklinin en büyük belirleyicilerinden birisidir.  Aşırı büyük, geniş ya da kemerli yapıda olan burun şekilleri kişilerde estetik açıdan sıkıntılara yol açarak kişinin öz güveni ve sosyal yaşamını olumsuz anlamda etkileyebilir.

Nazoplasti, burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan estetik operasyondur.

Burun, yüzün ortasında, ilk bakışta dikkat çeken bir görünüme sahiptir.

Saçlı deri ile çene ucu arasındaki mesafenin 1/3 ünü oluşturur. Bu oranın bozulması halinde tek başına burunda deformasyon olmasa da anormallik dikkat çeker.

Artık günümüzde estetik burun ameliyatının planlaması önceden bilgisayarla yapılabilmekte, nasıl bir sonuç çıkacağı daha ameliyat olmadan gösterilebilmektedir.

Rinoplasti, açık ve kapalı teknik olarak bilinen iki ayrı yöntemle gerçekleştirilebilir. Kullanılacak yönteme burunun yapısal özellikleri göz önünde bulundurularak hekim tarafından karar verilir. Bu operasyonlar yine kişinin yapısına ve hekimin tercihine göre lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilebilir.

Bazan eğri burun kemiğinin nefes almayı zorlaştırdığı ya da engellediği septum deviasyonu ve burun içi dokuların alerji benzeri sebeplerle şişerek burun tıkanıklığına neden olduğu konka hipertrofisi, rinoplasti sırasında tedavi edilebilir.

Rinoplasti operasyonları genellikle birkaç saat sürer. Operasyon sonrası yerleştirilen tamponlar birkaç gün içerisinde çıkarılır ve hastanın günlük hayatına dönmesi için bir haftalık bir dinlenme süresi yeterli olur. Operasyon sonrası ödemin tamamen inmesi ve burun şeklinin tam olarak oturması için birkaç ay geçmesi gerekir.

Estetik burun ameliyatı ile ilgili en büyük korku ameliyat sonrasındaki yeni burnumuzun yüzünüzün ifadesini değiştirmesi yada yapılmış burun olduğunun çok belli olmasıdır. Halbuki doğal burun, yüzünüzle mükemmel uyum gösteren, göze batmayan burundur.

Meme Estetiği Operasyonları

Meme estetiği operasyonları meme büyütme, küçültme ve dikleştirme, varsa asimetri düzeltilmesi şeklinde olabilir. Meme şekli ve büyüklüğü, kadınların günlük hayatını çok etkiler.

Aşırı büyük memeler estetik problemlerin yanı sıra duruş bozuklukları, sırt ağrıları gibi durumlara da neden olabilir. Küçük ya da çeşitli nedenlerle sarkmış olan memeler ise estetik olarak kişiyi rahatsız edebilir ve kişinin psikolojisini olumsuz etkileyebilir.

En sık uygulanan estetik uygulamalardan biri olan meme büyütme operasyonlarında içi sıvı dolu meme protezleri kullanılır. Bu protezlerin en çok tercih edilenleri silikon esaslı olanlardır. Bu operasyonlar kimi zaman her iki memenin de küçük olduğu durumlarda uygulanırken kimi zaman da iki meme arasında ve diğer vücut şekilleriyle simetri sağlamak amacıyla uygulanır.

Meme küçültme operasyonları aşırı büyük meme görüntüsünü estetik olarak iyileştirerek duruş bozukluğu gibi durumların da düzeltilmesini sağlar.

Meme dikleştirme operasyonları, mastopeksi, meme protezi uygulamaları gibi meme operasyonlarıyla beraber yapılabildiği gibi tek başlarına da yapılabilen operasyonlardır.

Kilo alıp verme nedeniyle ya da emzirme sonucu sarkan memelerin eski formlarına kavuşturulmaları meme dikleştirme operasyonlarıyla mümkün olur.

Meme estetiği, meme kanseri nedeniyle memenin alınması sonrası rekonstrüksiyon için de uygulanabilmektedir.

Erkeklerde kadın tipi meme büyüklüğü (Jinekomasti) düzeltilmesi de meme estetiği konularındandır.

Karın Germe Operasyonları

Özellikle büyük veya ikiz hamilelikleri izleyerek veya aşırı kilo alıp vermelerden sonra  karın dokuları gevşeyebilir ve sarkmalar oluşabilir.

Kişi ideal kilosunda olsa dahi bu fazlalıklar estetik açıdan rahatsızlık yaratabilir. Bu sarkmış dokuların alınarak karnın daha estetik ve sağlıklı bir görüntüye kavuşmasını sağlayan operasyonlara karın germe operasyonları (abdominoplasti) adı verilir.

Karın germe operasyonları bir zayıflama yöntemi değildir. Bu nedenle kişilerin bu operasyon öncesi ideal kilosunda olması önem taşır.

Yağ Alma veya Ekleme Operasyonları

Vücudun belirli bölgelerinde görülen ve bölgesel yağlanma adı verilen yağ fazlalıkları, estetik anlamda sorun teşkil eder. Bu yağ fazlalıkları liposuction operasyonuyla vücuttan uzaklaştırılabilir. Liposuction çeşitli yöntemlerle daha akışkan hale getirilen yağ dokularının kanüller aracılığıyla vakumlanarak uzaklaştırılması şeklinde uygulanır. Vücut şekillendirme yöntemlerinden birisi olmakla beraber Liposuction, bir zayıflama yöntemi değildir. Operasyon öncesi kişinin ideal kilosunda olması bu açıdan önemlidir.

Vücudun ve yüzün belli bölgelerine daha dolgun bir görünüm kazandırmak amacıyla, vücudun başta karın olmak üzere farklı bölgelerinden alınan yağların enjekte edilmesi işlemlerine yağ enjeksiyonları adı verilir. Yağ enjeksiyonları en fazla yüz dokularına uygulanır. Başlıca uygulanma sebepleri dudakları dolgunlaştırmak, ağız kenarı kırışıklıklarını gidermek, çene ucu belirginleştirmesi, elmacık kemik bölgelerini dolgunlaştırmak olarak sayılabilir. Yüz dışında meme ve kalçalara da yağ enjeksiyonu uygulamalarıyla daha estetik ve dolgun bir görünüm kazandırılabilir.

Anılan cerrahi tekniklerin çoğu da zaten lokal anestezi ile ayaktan yapılabilecek kadar zahmetsizdir. Kaş ve küçük bölgelerde saç ekimi yine aynı şekilde estetik olarak gerçekleştirilebilir.

Göz Kapağı Operasyonları (Blefaroplasti)

Göz kapakları yüz estetiği açısından çok büyük önem taşır. Göz kapaklarında oluşan sarkma, kırışıklık, şişlik vb problemler göz estetiğini ve dolayısıyla yüz estetiğini olumsuz etkiler.

Üst göz kapağında genellikle yaşa bağlı olarak görülen kırışıklıklar, deri sarkmaları, ve yağ birikintileri estetik problemler oluştururken alt göz kapağında genellikle göz altı şişlikleri, kas hipertrofileri ve kırışıklıklar görülür.

Üst ve Alt göz kapaklarında ortaya çıkan çeşitli estetik sorunların giderilmesi, sadece üst veya alt, bazı durumlarda da aynı seansta hem üst hem de alt  göz kapağı operasyonları (blefaroplasti) ile mümkündür.

Yüz Gençleştirme

Yüzün olduğundan daha genç ve daha güzel göstermesi için geliştirilen yöntemler; şakak germe, kaşların istenen düzeyde kaldırılması, göz kapağı kırışıklık ve torbalarının düzeltilmesi, yanak olukları, alın ve üst dudaktaki çizgilerin düzeltilmesi, dudakların dolgunlaştırılması, sarkan gıdığın düzeltilmesi, akne iz ve lekelerinin düzeltilmesi gerek cerrahi operasyonlar ve gerekse ameliyatsız yöntemler – cilt soyma (peeling), cilt kazıma (dermabrazyon) ve uygun enjeksiyon yöntemleri ile kolay ve zahmetsizce yapılabilmekte, kişinin en kısa zamanda iyileşmesi sağlanmaktadır.

Kaş Kaldırma Operasyonları

Yüz estetiğinin en büyük bileşenlerinden olan kaşların düşüklüğü ve olması gereken daha aşağı sarkık olarak durması kişinin daha yorgun ve yaşlı görünmesine neden olur. Bu sorunların giderilmesi kaş kaldırma operasyonlarıyla mümkündür. Bu operasyonlar sırasında hem kaşların yüzdeki genel duruşları düzeltilir hem de kaş ortası ve çevresindeki kırışıklıklar giderilir. Kaş kaldırma operasyonları kimi zaman göz kapağı ve yüz germe operasyonlarıyla kombine bir şekilde uygulanarak kişiye daha genç ve estetik bir görünüm kazandırılabilir.

Yüz Germe Operasyonları

İlerleyen yaşa ve zamana bağlı olarak yüz dokuları aşağı yönde bir hareketle sarkar ve çöker. Bu sarkma ve çökmeler yaşlılık görüntülerinin en belirgin özellikleridir. Yüz şeklini eski haline getirmek ve kişiyi daha genç bir görünüme ulaştırmak yüz germe operasyonlarıyla mümkün olur. Temel olarak yüz germe operasyonları, yüz dokularının asılarak kaldırılması ve düzeltilmesi, bunun yanında da sarkmış fazla derinin alınmasına dayalıdır. Yüz germe operasyonlarına kimi zaman kaş kaldırma ve göz kapağı operasyonları da eşlik eder. Bu şekilde kombine olarak kişi daha genç bir görünüme kavuşturulur.

Kulak Estetiği Operasyonları (Otoplasti)

Yüz estetiğinin tamamlayıcısı olan kulaklar görünüm açısından küçük yaşlardan itibaren önem teşkil ederler. Kulak kıvrımlarının yetersizliği ya da normalden büyük kulak kıkırdakları nedeniyle oluşan ve kepçe kulak adı verilen görüntü, estetik problemlere neden olur ve kişilerin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Kulak estetiği operasyonlarıyla kepçe kulak görüntüsü kolayca ortadan kaldırılabilir ve kişiye daha iyi bir görünüm kazandırılabilir. Kulak estetiği operasyonları, çoğu estetik cerrahi girişiminden farklı olarak çocukluk çağında da uygulanabilir.

Dudak Estetiği Operasyonları

Dudaklarımız yüzümüzün en kadınsı yapıları olmaları nedeniyle çok önemlidirler. Dolgun, diri ve kırmızı dudaklar yüzyıllardır sadece güzelliğin değil gençlik ve sağlığın da sembolü olmuşlardır. Sadece görsel bir obje olmayan bir çok sözsüz ifadeyi de aktarabilmesi dudaklarınızın önemini arttırmaktadır.

Dudaklar, ağız girişini çevreleyen ve bu nedenle hem fonksiyonel hem de estetik öneme sahip olan organlardır. Yüz güzelliğinin temel elemanlarından biri olmalarının yanı sıra, aslında her gün kullandığımız ancak farketmediğimiz konuşma, gülme, öpüşme, mimik yapma gibi pekçok görevleri vardır.

Çene Operasyonları

Çene ve elmacık kemiği operasyonları günümüzde en çok ilgi gören estetik operasyonlar arasında yer alır. Dolgun ve belirgin elmacık kemikleri ve çene uçları kişilere daha keskin ve estetik yüz hatları sağlar, kişiyi daha genç ve çekici kılar. Çene ve elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi amacıyla çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar genellikle cerrahi olarak yerleştirilen yüz protezleri ve implantları, vücudun farklı bölgelerinden alınan yağların uygulandığı yağ enjeksiyonları, geçici dermal dolgular ve askılama yöntemleridir. Kişi için en uygun yöntemin seçilmesine ihtiyaçlara bağlı olarak hekim tarafından karar verilir.

Kol ve Bacak Estetiği Operasyonları

Simetrik ve gergin kollar, İnce ve güzel bacaklar eski çağlardan beri güzellik tanımlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Kollarda ve Bacaklardaki sarkmalar, çıkıntılar, eğrilikler, çarpıklıklar vb nedenlerle estetik görünümün kaybedilmesi kişiler açısından olumsuzluklar yaratır. Bu estetik eksiliklerin giderilmesi bu bölgelere uygulanan estetik cerrahi girişimlerle mümkündür.

Yağ enjeksiyonları, kol ve uyluk germe operasyonları, diz estetiği operasyonları ve ince bacaklara uygulanan protezler, bacak estetiği uygulamaları arasındadır.

Yeniden Onarım Cerrahisi (Rekonstrüktif Cerrahi):

 • Doğumsal Anomaliler ( Dudak – Damak Yarıkları, vb.)
 • El Cerrahisi (Doğuştan anomaliler, Travmatik yumuşak doku yaralanmaları, tendon, sinir yaralanmaları)
 • Deri Kanserlerinin cerrahi tedavisi ve defektin rekonstrüksiyonu,
 • Maksillofasiyal Yaralanmalar (Yumuşak doku yaralanmaları, Yüz kemik kırıkları)
 • Gövde ve Alt Ekstremite Rahatsızlıklarının Cerrahi Tedavisi ( Bası yaraları, Doku defektleri, Diyabetik ayak yaraları, vb.)
 • Genital Bölge Rahatsızlıklarının Cerrahi Tedavisi ( Hipospadias, Genital bölge doku eksiklikleri, vb.)
 • Yara İzi Düzeltilmesi
 • Yara Bakımı
 • Yanık Yarası Bakımı
 • Küçük Cerrahi İşlemler: Ben (nevüs), kist alınması – Yağ bezi (epidermal kist) alınması – Tırnak     batması tedavisi
 • Cilt soyma işlemleri (Dermabrazyon gibi) de Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin uğraş ve uygulama alanlarındandır.