Obezite Merkezi

Obezite nedir?

Obezite, sağlığı tehdit edecek düzeyde fazla kilolu olma durumu olarak tanımlanır. Günümüzde obezitenin sigara kullanımından sonra ikinci en sık “önlenebilir” ölüm nedeni olduğu saptanmıştır. Özellikle batı toplumlarında sıklığı gittikçe artmaktadır. Obezite başta metabolik sendrom olmak üzere, hipertansiyon, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türleri de dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabilmektedir. Sağlıklı kilonuzu korumak veya kilo vermek çoğu zaman diyet ve hayat tarzı değişiklikleri ile mümkündür. Ancak obezitenin sağlığı ciddi boyutta tehdit ettiği morbid obezite durumunda cerrahi müdahale tek tedavi seçeneği olabilmektedir.
Obezite tedavisinin tüm aşamalarında diyetisyen desteği şarttır. Gerek cerrahi gerekse cerrahi dışı yöntemlerle kalıcı olarak tedavi sağlayabilmek ve hayat kalitesini yüksek tutabilmek için süreç boyunca diyetisyenle temasta kalınmalıdır.

Vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır?

Obezite sınıflandırılmasında en yaygın kullanılan yöntem vücut kitle indeksi hesaplamasıdır. Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Örneğin 1,75 m boyunda ve 75 kg ağrılığında bir insanın vücut kitle indeksi 75 ÷ (1.75 x 1.75) = 24,5 kg/m2 olarak hesaplanır. Sağlıklı vücut kitle indeksi aralığı 20-25 kg/m2 dir. Vücut kitle indeksi 30 kg/m2 üzeri olanlar obez olarak tanımlanır.
Obezite sınıflaması:
• 1. derece (VKİ 30 – 35 kg/m² arasında)
• 2. derece (VKİ 35 – 40 kg/m² arasında)
• 3. derece (VKİ 40 – 50 kg/m² arasında) Bu gurup morbid yani ölümcül obezite gurubu olarak da adlandırılmaktadır.
• Süper Morbid Obezite ise VKİ 50 kg/m2 üzerinde olan gurubu ifade eder. Ek hastalıklar ve ölüm riski bakımından en riskli guruptur.

Obeziteden korunma ve mücadele

Obezite psikolojik ve sosyokültürel nedenleri olan ve tedavisi oldukça zor kronik bir hastalıktır. Yüksek kalorili sağlıksız beslenme alışkanlıkları, duygusal yeme bozuklukları ve hareketsiz yaşam gibi pek çok faktör obeziteye sebep olmaktadır. Çocukluk çağından itibaren düzenli olarak sportif aktivitelere katılım ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesi obezite ile olan savaşta en önemli korunma yöntemlerindendir.

Endoskopik kilo verme yöntemleri nelerdir?

Mide Botoksu endoskopik olarak 15-20 dk sürede kolayca uygulanabilen, hastane yatışı gerektirmeyen bir işlemdir. Etkinliği yaklaşık olarak 4-6 ay olup, gerektiğinde işlem 2-3 kez tekrarlanabilmektedir. Mide hareketlerinin yavaşlatılması ve uzun tokluk süreleri sağlaması prensibi ile kilo vermenize yardımcı olur.
Mide Balonu yine ameliyat gerektirmeyen endoskopik olarak kolayca uygulanabilen bir işlemdir. Bu işlemde midenin içerisine bir balon yerleştirilerek midenin fonksiyonel hacmi geçici süre ile küçültülmüş olur. Küçük porsiyonlarla fazlaca doygunluk sağlaması ile kilo verimini kolaylaştıran bir yöntemdir. Balon tipine göre 6-12 ay sonra yine endoskopik olarak çıkartılmaktadır.

Endoskopik kilo verme yöntemlerinde işlemin başarısını yani verilen kilo miktarını kişinin programa uyumu ve kilo verme motivasyonu belirler. Her iki işleminde kişinin diyetine uyumunu arttırmak amacı ile uygulandığı unutulmamalı ve program egzersiz ile desteklenmelidir.

Obezite cerrahisi için uygun adaylar kimlerdir?

Morbid obezite ameliyatları vücut kitle indeksi 40 kg/m2’nin üzerinde olan ve vücut kitle indeksi 35-40 kg/m2 arasında olup obezitenin yol açtığı metabolik sendrom, diyabet, hipertansiyon gibi ek hastalıklara sahip olan hastalar için uygundur. Hastaların ameliyat öncesinde diyet yapmayı denemiş ve başarısız olması ameliyat kararı öncesinde sorgulanması gereken diğer bir kriterdir.

Obezite cerrahisi çeşitleri nelerdir?

Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) Ameliyatı günümüzde en sık uygulanan şişmanlık (obezite) ameliyatıdır. Alınan gıdaların kısıtlanması prensibi ile kilo kaybı sağlamaktadır. Midenin küçültülmesinin yanı sıra iştahı azaltan hormonal etkileri nedeni ile kilo verme başarısı oldukça yüksektir. Kapalı yöntemle yaklaşık 60 dk sürede uygulanan ameliyat sonrası hastane yatış süresi yaklaşık 2-3 gündür.

Mide By-pass Ameliyatı yine sıklıkla uygulanan şişmanlık (obezite) ameliyatlarındandır. Bu ameliyatta mide küçültülerek gıda kısıtlaması sağlanırken ek olarak yeni küçük midenin ince bağırsakların daha ileri seviyelerine bağlanması sayesinde emilim bozukluğu oluşturarak kilo verimi hedeflenmektedir. Bu ameliyat yine kapalı yöntemle yapılmakta böylece ameliyat sonrası iyileşme oldukça hızlı olmaktadır.