Anesthesiology

Anestezi, AN(olumsuzluk) eki ve ESTEZİ (duyu, his) sözcüğünden oluşur ve duyarsızlık ve hissizlik demektir. Halk arasında narkoz diye de bilinen anestezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Doktoru tarafından uygulanmaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde, ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını ve bu süreci hatırlamamasını sağlayan tıbbi uygulamaların bütünüdür.

Genel, rejyonel(bölgesel) veya lokal anestezi şeklinde uygulanabilir.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı: Tıp fakültesini bitirdikten sonra TUS’ da (Tıpta Uzmanlık Sınavı)  bu bölümü kazanıp en az 4 yıllık uzmanlık eğitimini tamamlamış tıp doktorudur.

Amerikan Anestezioloji Kurulu, anestezioloğun çalışma alanlarını şöyle belirlemiştir:

 1. Hastaların anestezi yönünden değerlendirilmesi, gerekli bölümler konsulte edilmesi ve hazırlanması,
 2. Cerrahi, obstetrik, terapötik ve diagnostik işlemler sırasındaki ağrının giderilmesi ve bu sırada hastanın gerektiği şekilde idaresi,
 3. Gerek perioperatif dönemde (ameliyat öncesi+ sırası+sonrası), gerekse kritik olarak hastalanmış veya yaralanmış hastada homeostazın izlenmesi ve sağlanması,
 4. Ağrılı sendromların tanı ve tedavisi,
 5. Kardiyak ve pulmoner resusitasyon (yeniden canlandırma) yapılması ve öğretilmesi
 6. Solunum fonksiyonunun değerlendirilmesi ve tüm solunum tedavisi yöntemlerinin uygulanması,
 7. Anestezi, solunum ve kritik bakım ile ilgili olarak medikal ve paramedikal personelin eğitilmesi ve denetlenmesi,
 8. Klinik ve temel bilimler düzeyinde araştırma yaparak fizyolojik fonksiyonlar ve ilaç etkilerinin değerlendirilmesiyle hasta bakımının iyileştirilmesi,
 9. Yukarıda belirtilen görevlerin yapılabilmesi için hastane, tıp fakültesi ve polikliniklerin, düzenlenmesine idari katkı.

Anesteziolog, bilgi ve becerisiyle yaptığı girişimsel işlemler nedeniyle cerrahi bilimler uzmanları arasında sayılmakla birlikte, hastanın tüm fizyolojisine hakim olarak hemodinaminin stabil kalmasını sağladığından ameliyathanedeki ‘’dahiliye doktoru’’ olarak da görülmektedir.

Görüldüğü gibi ameliyat sırasında hayatınız anestezistlere emanettir.

Anestezi yaklaşık 150 yıllık bir tarihe sahiptir. Başlangıçta anestezik madde dolu bir şişe ve gaz tampondan ibaret olan uygulama araçları; giderek günümüzün  ölçülü miktarlarda, hassas bir şekilde gaz ve anestezik maddeleri veren, yapay solunum ve monitorizasyon sağlayan gelişmiş anestezi aygıtlarına dönüşmüştür.

Anestezi Çeşitleri:

 1. Genel Anestezi: Vücudun ağrılı uyaranlara duyarsız hale getirilmesini amaçlayan genel anestezinin yeterli derinlikte olması gerekir. Genel anestezide hastanın bilinci tam kapalıdır.

Genel anestezi, kullanılan genel anestezik maddelerin veriliş yoluna göre ikiye ayrılır:

 1. Damardan veriliyorsa, intravenöz anestezi
 2. Solunum yoluyla veriliyorsa, inhalasyon anestezisi olarak adlandırılır.
 3. Rejionel Anestezi: Vücudun belli bir bölümünün (kol, bacak, vb.) lokal anestezik ilaçların özel iğneler aracılığıyla verilerek uyuşturulmasıdır. Spinal anestezi, epidural anestezi, RIVA, sinir blokları
 4. Lokal Anestezi: Küçük cerrahi girişimin yapıldığı bölgenin uyuşturulmasıdır.

Anesteziolog hastanın  yaşına, mevcut ek hastalıklarına ve yapılacak ameliyatın cinsine göre anestezi yöntemini belirler.